1.6 เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมต

G1.6 Cover

ที่มาของโครงงาน

           เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่น ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ใช้ทั่วไป เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และยังได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิดีโอสาธิตการทำงาน

โครงสร้างของระบบ

Group 1.6 Diagram

   -  ส่วนประกอบภายนอก (ด้านหน้า)

ภาพนิ่ง2

   -  ส่วนประกอบภายนอก (ด้านหลัง)

IMG_3125

  – ส่วนประกอบภายใน

G1.6

 

รูป Schemetic

Untitled21

 

Untitled22

หลักการทำงาน

การทำงานของกล่องควบคุมไฟฟ้าด้วยรีโมต  เมื่อเรากดปุ่มควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รีโมต รีโมตจะส่งสัญญานอินฟาเรดเข้า IR Sensor โดยรับเป็นสัญญาณ Pulse ให้ PIC ถอดรหัสเป็นตัวเลขเฉพาะปุ่ม แล้วนำตัวเลขนั้นมาควบคุมการทำงานของฟังก์ชั่น เพื่อควบคุมผ่านรีเลย์ให้เปิด/ปิดการจ่ายไฟในปลั๊กไฟที่เราต้องการ

ผลการทดลองใช้งาน

สามารถควบคุมการเปิด/ปิดไฟแต่ละปลั๊กแบบเลือกเอง (Manual), สามารถตั้งเวลาตามเวลาจริงเพื่อเปิด/ปิดไฟแต่ละปลั๊ก และสามารถตั้งเวลาแบบนับถอยหลัง (ชั่วโมง:นาที) เพื่อเปิด/ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดได้จริงตามที่ต้องการ

ไฟล์ source code

G1.6 Automated Power Control

สมาชิกในทีม

G1.6 Member (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  • นาย มารุตพงศ์  ไชยลังกา   540610639
  • นาย ภาษิต  ปัญญาพฤกษ์   540610635
  • นาย กิตติวินท์  เต็มสวัสดิ์    540610594